{ name: 'Article' }

Mga mamamalakaya na pumapalaot sa bayan ng Salinas, Rosario, Cavite, Oktubre 13, 2023. (Gretle Mago / Philippine Collegian)