{ name: 'Article' }

Sa moda ng produksyon ng mga sineng bayan, hindi lang basta karakter o manunuod ang masa. (Graphics ni Isaiah Verdejo)