{ name: 'Article' }

Nagbunga lamang itong pelikula ng nosyon na magpapatuloy lamang ang pagkaganid ng mga tao na iiral at magpapalit lamang ng mukha at henerasyon. (Disenyo ni Rona Pizarro)