{ name: 'Article' }

Ngunit malupit ang tadhana para kina Becky at Badette, dahil tulad nating mga ordinaryong Pilipino, hindi pa rin nila matatakasan ang iba-ibang porma ng pananamantala. (Disenyo ni Rona Pizarro)