{ name: 'Article' }

Ngayong sunod-sunod na hinaharap ng mga pahayagang pangkampus at ng mga estudyante ang mga kaso ng represyon, kongkretong kahingian na sa atin ang kolektibong bumalikwas. (Dibuho ni Jan Romerosa)