{ name: 'Article' }

Nagiging pawang estratehiya ang Pinkwashing na may “pagtanggap” sa komunidad ng LGBTQ+ upang makabuo ng persepsyon na demokratiko at liberal ang patakaran ng estado. (Dibuho ni Justin Lawrenz Delas Armas)