{ name: 'Article' }

Kung tutuusin, hindi magiging matagumpay ang kasaysayan ng unibersidad kundi sa matapang na pagharap ng mga naunang mag-aaral sa mga suliranin ng kanilang panahon. (Illustration by Archie Oclos / Color by Kim Yutuc)