{ name: 'Article' }

At sa pagtatapos ng termino ni Concepcion, iiwan niya ang pangunahing pwersa ng UP nang bigo’t patuloy na binibigo ng napalsong pangako ng pagsusulong ng administrasyon sa mga bitbit nilang panawagan. (File Photo)