{ name: 'Article' }

Esensyal sa hakbang ng pagpapanagot at pagwawasto ang kolektibo dahil hindi buong pananagutan ang tanging paglagot lamang ng ugnayan sa STAND UP. (Dibuho ni Angelyn Castillo)