{ name: 'Article' }

Isinalaysay ng UP Repertory ang pag-aklas ng mamamayang Pilipino laban sa mga imperyal na dayuhan sa isang kultural na pagtatanghal sa lansangan ng Mendiola ang bilang paggunita sa Araw ng Paggawa, Mayo 1. Kasama sa bitbit na panawagan ng mga nakiisa sa pagkilos noong Mayo Uno ang pagkondena sa pagpapalawig ng Enhanced Defense Cooperation Agreement at paggiit sa sobenranya ng bansa. (Lorence Lozano / Philippine Collegian)