{ name: 'Article' }

Hindi na bago ang mga group study o study sessions para sa mga iskolar ng bayan. Magkakaklase man sa isang kurso, kaibigan sa kolehiyo o ka-org, nakagisnan na ng mga isko ang mag-aral nang magkakasama, lalo na kapag hell week. (Dibuho ni Justin Delas Armas; Kulay ni Rona Pizarro)