{ name: 'Article' }

Kung tutuusin, hindi naman talaga maiiwasang maiugnay ang golf sa pagiging marangya. (Nischaporn/Adobe Stock)