{ name: 'Article' }

Bagaman tumataliwas sa nakagisnang depinisyon ng pamilya, hindi ibig sabihin na mali ang uri ng pamumuhay na DINK. (Dibuho ni Justin Lawrenz Delas Armas)