{ name: 'Article' }

Nagprotesta ang mga peryodista sa Indonesia laban sa isinusulong na batas na magbabawal sa paglalathala ng investigative journalism sa bansa. (Larawan mula sa Agence France-Presse)