{ name: 'Article' }

Patuloy ang liwanag ng mga kulay ng bahaghari sa kabila ng madilim na paligid nito. (Jiroe/Unsplash)