{ name: 'Article' }

Sa ika-22 taon ng kanilang laban, bitbit ng mga dating manggagawa ng Toyota ang mapait na alaala at panawagan sa hustisyang matagal na nilang inaasam. (TMPCWA / Facebook)