{ name: 'Article' }

Sinalubong ng mga mag-aaral, guro at kawani ng UP Diliman ang mahigit 700 Lumad sa kahabaan ng University Avenue noong Oktubre 26 bilang panimula ng isang linggong Kampuhan sa Diliman. (File photo)