{ name: 'Article' }

Malinaw na nasa kolektibong lakas ng mga manggagawa at kapwa inaapi ng mundo matatagpuan ang pwersa ng pagbabago sa lipunan. (Dibuho ni Rona Pizarro)