{ name: 'Article' }

Sa kalaunan, naging matimbang kay Hannah Jay Cesista ang pagtangan ng trabaho bilang organisador kaysa magtapos ng abogasya. Dito, naging malinaw kay Hannah ang pagnanais na humalagpos sa ambisyong hindi na niya pinapangarap. (Dibuho ni Becca Dela Flor)