{ name: 'Article' }

Bilang mga kabataang aktibista mula sa probinsya ng Quezon, sina Labiano at Tagle ay pilitang hinarap ang mga kaso na walang kaugnayan sa kanila. (Photomanipulation by Nathaniel Lopera)