{ name: 'Article' }

Bitbit ang inilabas na search warrant ni Judge Cecilyn Burgos-Villavert, si Ka Erwin, kasama ng isang mamamahayag at anim na organisador ng unyon, ay dinakip ng PNP batay sa ebidensyang itinanim ng raiding team. (Larawan mula sa Free Rodrigo Esparago Network)