{ name: 'Article' }

Naglunsad ng pagkilos ang sektor ng mga estudyante bilang paggiit na dinggin ng administrasyong UP ang bitbit na agenda ng mga estudyante sa UP, kasama sa bitbit na panawagan panunumbalik ng panukalang budget ng UP. (Ar Jay Revilla / Philippine Collegian)