{ name: 'Article' }

Dalawang taon pagkatapos ng aresto, hindi pa rin nagmamaliw ang paninindigan ni Shami. Sa tuwing napanghihinaan ng loob, binabalikan niya ang mga tagumpay na nakamit sa pakikibaka. (Dibuho ni Maria Laya / Kulay ni Star Laguio / Philippine Collegian)