{ name: 'Article' }

Mahalaga ang determinadong pagsuong sa pag-aaral at trabaho bilang mga iskolar ng bayan, ngunit walang masama sa saglit na pagpapahinga. Lalo na kung sa mga tagpong ito, hindi tayo nag-iisa at may karamay sa lango ng hirap at saya ng buhay sa UP. (Dibuho ni Justin Delas Armas; Kulay ni Rona Pizarro)