{ name: 'Article' }

Sa pagpapanumbalik ng mga face-to-face na klase at aktibidad sa pamantasan, hamon na muling buhayin ang masiglang kultura ng mga organisasyon sa UP. Bilang mga iskolar ng bayan, nakataya sa ating mga estudyante ang kapit-bisig na pakikipaglaban na magpapanalo sa karapatan ng bawat isa. (Dibuho ni Justin Delas Armas, Kulay ni Rona Pizarro)