{ name: 'Article' }

Nababaog ang Balik-Scientist Program kung sa pag-uwi ng mga siyentista ay nananatiling walang pagbabago sa lugmok na estado ng agham at teknolohiya sa bansa. (Dibuho ni Jan Romerosa)