{ name: 'Article' }

Binabagalan ko na ang paglalakad tuwing nasa UP. Hindi na ako kumakaripas ng takbo, nakikipaggitgitan, at tumatapak sa pamantasan na para bang pasan ko ang mundo. (File Photo)