{ name: 'Article' }

Sa puntong kultura at identidad na ang binubura ng digmaan, ang tinta at panulat ay siya na ring sandata ng ating paglaban. (Dibuho ni Aaron Oriño)