{ name: 'Article' }

Sa pagpapakilala ng giyera kontra droga sa mga kabataan, sinusubukang baguhin ni Randy Ribay sa nobelang Patron Saints of Nothing (2020) ang pagiging simpleng numero ng mga namatay. (Dibuho ni Raniella Grazell Martinez)