{ name: 'Article' }

Matalisik na nanatili ang kolonyalismo sa ang bawat aspeto ng ating buhay. Hindi na kataka-takang mas nakikita natin ang mga sarili sa kultura at identidad ng mananakop. (Dibuho ni Mark Vincent Villanueva)