{ name: 'Article' }

Nagprotesta sa harap ng Plaridel Hall ang mga mag-aaral ng UP Diliman, Enero 18, 2018, upang kundenahin ang pagpapasara ng National Telecommunications Commission sa 30 istasyon ng radyo sa Davao at ang pagpapawalang-bisa sa rehistro ng Rappler sa Securities and Exchange Commission. (File photo)