{ name: 'Article' }

Bilang ang Pilipinas ang natatanging kristyanong bansa sa Timong-Silangang Asya, hindi pinalampas ng mga relihiyoso ang pagpuna sa nasabing tugtugin. (Dibuho ni Mikhaela Calderon)