{ name: 'Article' }

Kaya sa pagpasok sa pamantasan, mahalagang makiisa ang mga bagong iskolar ng bayan sa mga jeepney drayber ng UP, at mga sektor na bumubuo sa komunidad ng UP. (Dibuho ni Justin Delas Armas, Kulay ni Rona Pizarro)