{ name: 'Article' }

Talumpati ng bisyon ni Angelo Jimenez para sa UP noong UP Prexy Forum sa UPFI Film Center, Nobyembre 11, 2022. (Luisa Elago / Philippine Collegian)