{ name: 'Article' }

Marahil itong kasalatan ng mga ideya ay nagmula sa hilaw ko ring karanasan sa buhay–mapa-pag-ibig, pamilya, pangkalusugan, pag-aaral, o usaping pinansya man. (Photo manipulation ni Rona Pizarro)