{ name: 'Article' }

Sa isang open forum sa CMC Auditorium noong Lunes, inihayag ni Kyle Angelo Cristy, punong patnugot ng pahayagan, na “in spirit” lamang ang pagkakakilanlan sa TNP sa mga nagdaang taon. (Tinig ng Plaridel/Facebook)