{ name: 'Article' }

Kabilang si Justine Mesias sa mga nagprotesta noon laban sa Anti-Terror Law at sa patuloy na pamamaslang sa mga aktibista sa rehiyon ng Bicol. (Youth Act Now Against Tyranny-Bicol / Twitter)