{ name: 'Article' }

Kongreso ng Bayan: higit 10,000 mamamayan ang sumama sa martsa sa makikitid na lansangan ng Maynila na nagwakas sa Liwasang Bonifacio noong Pebrero 26, 1971. Kabilang ang Kabataang Makabayan sa nanguna sa pagkilos. (Nory Palarca / Philippine Collegian)