{ name: 'Article' }

Tila bumalik tayo sa panahon ng diktadura sa mukha ng mga dyaryo ngayon. Sa kabila ng mga isyung kinakaharap ng bansa, pinupuno ang dyaryo ng pagpupugay sa mga Marcos. (Dibuho ni Lara Cueva)