{ name: 'Graphic Article' }

Dahas ang sagot ng estado sa mga magsasakang iginigiit ang kanilang karapatan sa lupa at buhay. Patuloy silang itinatali sa pagdaralita sa pamamagitan ng di makatarungang kondisyon sa paggawa.

Higpit ng Gapos

Oct 21, 2023

HIGPIT NG GAPOS: Dahas ang sagot ng estado sa mga magsasakang iginigiit ang kanilang karapatan sa lupa at buhay. Patuloy silang itinatali sa pagdaralita sa pamamagitan ng di makatarungang kondisyon sa paggawa.

More Illustrations
More from Comics