{ name: 'Graphic Article' }

Bitag ng Korporasyon

Dec 31, 2023

Sa pagmamatigas ng gobyernong hindi dinggin ang panawagan ng mamamayan na ibasura ang PUVMP, itinutulak ng gobyerno ang karapatan natin sa makamasang transportasyon sa kontrol ng mga korporasyon.

More Illustrations
More from Comics