{ name: 'Graphic Article' }

Sa pagmamatigas ng gobyernong hindi dinggin ang panawagan ng mamamayan na ibasura ang PUVMP, itinutulak ng gobyerno ang karapatan natin sa makamasang transportasyon sa kontrol ng mga korporasyon.

Bitag ng Korporasyon

Dec 31, 2023

Sa pagmamatigas ng gobyernong hindi dinggin ang panawagan ng mamamayan na ibasura ang PUV modernization program, itinutulak ng gobyerno ang karapatan natin sa makamasang transportasyon sa kontrol ng mga korporasyon.

Unang nilathala ang dibuhong ito sa ika-8 at 9 na isyu ng Philippine Collegian Tomo 101 noong ika-20 ng Disyembre.

More Illustrations
More from Comics