{ name: 'Graphic Article' }

Malinaw na nasa kolektibong lakas ng mga manggagawa at kapwa inaapi ng mundo matatagpuan ang pwersa ng pagbabago sa lipunan.

Stop the US War Machine!

Nov 30, 2023

Malinaw na nasa kolektibong lakas ng mga manggagawa at kapwa inaapi ng mundo matatagpuan ang pwersa ng pagbabago sa lipunan.

Unang nailathala ang dibuhong ito sa ikapitong isyu ng Collegian Tomo 101 noong ika-30 ng Nobyembre, 2023.

More Illustrations
More from Comics