{ name: 'Graphic Article' }

Higit pa ito sa pagbawi ng kabataan sa kanilang nararapat na espasyo para sa politikal na pakikilahok.

Lumabas at Bumoto

Oct 30, 2023

Ngayong araw, pipili ang kabataan ng mga susunod na opisyal ng Sangguniang Kabataan sa kanilang mga barangay. Higit pa sa pagbawi ng kabataan sa kanilang nararapat na espasyo para sa politikal na pakikilahok, pagkakataon din ang halalan para sa ating lahat na pumili ng mga lider na makikiisa sa mas malawak na laban ng mamamayan. Simulang hakbang lamang ito tungo sa pagtibag ng tiwaling sistemang panlipunan. ●

Unang nailathala sa isyu ng Kulê noong ika-20 ng Oktubre 2023.

More Illustrations
More from Comics