{ name: 'Graphic Article' }

Pandaigdigang Araw ng Kababaihang Anakpawis

Mar 11, 2022

Pinuno ng mga kababaihan ang Mendiola sa Pandaigdigang Araw ng Kababaihang Anakpawis bitbit ang mga panawagang huwag pahintulutan ang tambalang Marcos-Duterte sa Malacañang, Marso 8.

More Illustrations
More from Comics