{ name: 'Graphic Article' }

Indi na Maliwat: Alaala ng Escalante

Nov 20, 2022

Muling itinanghal ng Sining na Naglilingkod sa Bayan (SINAGBAYAN) sa Teatro Marikina kahapon ang Indi na Maliwat: Alaala ng Escalante, para isadula ang mga tagpo bago mangyari ang Escalante Massacre.

More Illustrations
More from Comics