{ name: 'Graphic Article' }

Mga manggagawa ang dahilan kung bakit patuloy na naitataguyod at lumalago ang ekonomiya ng bansa.

Pasakit na Malasakit

Aug 4, 2023

Mga manggagawa ang dahilan kung bakit patuloy na naitataguyod at lumalago ang ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, sa katiting na pagtutumbas ng estado sa lakas na ibinubuhos ng mga manggagawa, lalong bumubulusok tungo sa pasakit na kalagayan at kalidad ng buhay ang mga ordinaryong Pilipino.

More Illustrations
More from Comics