{ name: 'Graphic Article' }

Sama-samang Titindig

Aug 4, 2023

Hinding-hindi patitinag ang buong komunidad ng pamantasan sa mga hamong dala ng mga sumasagka sa ating mga karapatan at kalayaan.

More Illustrations
More from Comics