{ name: 'Article' }

Sinasagkaan ng pangingibabaw ng dayuhang kontrol sa kalakalan ang kakayahan ng mga lokal na prodyuser na sustentuhan ang pangangailangan ng bansa sa sapat na pagkain. (Dibuho ni Charlie M. Vicente)