{ name: 'Article' }

Labas sa buhay sa tahanan at sa trabaho, ang mga lugar na third place ay nakatuon upang makapagtipon ang mga tao bilang isang kolektibo. (Dibuho ni John Paul Paulino)