{ name: 'Article' }

Naglunsad ang mga estudyante mula sa iba-ibang kolehiyo at organisasyon sa Palma Hall bilang pagsalubong sa bagong akademikong taon, Setyembre 12. (Louis Malong/Philippine Collegian)